☆ Portfolio

                                                

   Breadcrumb Stars, 12x12", acrylic on canvas 2021                          Kiki in the grass, 12x10", yarn on burlap 2020
                                               

2022 Calendar, 11x17", risograph print on paper, 2021                              F*** YOU!!, 17x16", yarn, 2021       
                                                    


          Sueño en Conejos, 15x16", yarn 2021                                       Rabbit Static, 15x13", yarn 2022
   
     Botan Rice Candy, 7x11", yarn on burlap, 2020             Sailor Moon redraw Challenge, 8.5x8.5", yarn on burlap, 2020
               

   

       A Mimir Masabun, 18.5x17", yarn, 2021                                 Kuppyramune, 8.5x8.5", yarn on burlap, 2020